PLATFORMA 2020 PRAHA
NOVÁ WIKI TCIM

Touto Platformou se dostává do Vašich rukou unikátní informační nástroj, který bude jistě pomocí v práci a prezentaci oborů TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) v duchu usnesení WHO, WHA, Evropského parlamentu, Rady Evropy a v neposlední řadě je tento nástroj i výsledkem společenské objednávky plynoucí ze stoupajícího zájmu veřejnosti o tuto oblast.

 VSTUP
PRO VEŘEJNOST
 
 
REGISTRACE
 
 VSTUP
PRO ČLENY PLATFORMY